Lemon and Fraise huisstijl

Horticultural adviesbureau

Hays marketing communicatie

Marketing & advertentie

InterProvinciaal Overleg huisstijl

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Subsidiestelsel Natuur en landschap

Het InterProvinciaal Overleg in Den Haag kwam met de vraag een huisstijl te bedenken voor het project Subsidiestelsel Natuur en Landschap. De communicatie middelen van de huisstijl zijn o.a. uit het logo ontwerp, huisstijldrukwerk, envelop, A4 samenvatting, affiche, poster, powerpoint template en het naslag boek.


In Nederland liggen veel waardevolle landbouwgebieden, natuurterreinen en landschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap gaat uit van afstemming en samenwerking tussen alle partijen die landschap en (agrarische) natuurgebieden beheren en een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de natuurkwaliteit.

Huisstijl elementen en het basisboek subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De illustratie is een referentie naar de richting waarin het landschap zal worden veranderd. 

IPO: Interprovinciaal Overleg