Het IPO-Jaarcongres Thema ruimte voor de provincies georganiseerd in samenwerking met de provincie Zuid-Holland gehouden in het provinciehuis te Den Haag en het Circustheater te Scheveningen gaat over de gevolgen van het gesloten bestuursakkoord tussen de provincies en het rijk. Nemen de provincies de ruimte die ze als regionale autoriteit krijgen?

 

 


Centraal staat op het IPO-Jaarcongres: Wat verandert er nu concreet in de rol en werkwijze van de provincies?