Wat doet Woningstichting Vooruitgang?
Vooruitgang heeft een brede taakopvatting; zorg voor goede woonruimte; het bevorderen van de sociale samenhang door aantrekkelijke, gedifferentieerde woonmilieus en de juiste aandacht voor mensen die extra aandacht nodig hebben. De kerntaak van Vooruitgang is het bouwen en beheren van woningen en bedrijfsruimten. Ook diverse instellingen zijn klant bij Vooruitgang: welzijnsorganisatie, zorginstellingen, bedrijven, gemeenten en winkeliers huren vaak hun bedrijfsruimte.

Wat doet Studio van Pelt
Studio van Pelt werd als preferred supplier gevraagd om de gehele huisstijl met alle middelen te ontwerpen, begeleiden en op te leveren. Hieronder viel ook het ontwerp van het sociaal- en economische jaarverslag voor Woningstichting Vooruitgang in Dordrecht.

Voorbeeld van het financieel en sociaal jaarverslag.

Idee
Het jaarverslag groeit elk jaar in grootte, letterlijk met enkele milimeters, om zo ook in beeld de groei van het bedrijf te laten zien. De kern van het concept voor het jaarverslag van 1995 kwam voort uit ideeën en beelden van rijk versierde initialen, middeleeuwse monniken werken en geschriften. Studio van Pelt vroeg de illustrator Dik Klut om samen  ideeën, vormgeving en vooral de illustraties te verzorgen. Van de klant kregen we de vrijheid om naar eigen inzicht oplossingen te bedenken voor de vormgeving. 


Woningstichting Vooruitgang (eerste Progrez, nu Trivire) is één van de grootste woningeigenaars en woningverhuurders in Zuid-Holland Zuid. De woningen behoren overwegend tot het goedkope en middendure segment en staan in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Bij Vooruitgang werken ongeveer honderd medewerkers vanuit een centraal kantoor aan de Callistolaan in de Dordtse wijk Sterrenburg.